top of page

אבחון הינו תהליך הערכה שמטרתו להסביר קשיים בתחומי הלמידה, הרגש, החשיבה וההתנהגות. קשיים כאלו עשויים לנבוע מהרגלי למידה לא נכונים, לקויות למידה, קשיים בקשב ובריכוז, אלמנטים רגשיים ועוד. מטרת האבחון הינה לבנות תכנית התערבות שתסייע בהתמודדות עם קשיים אלו. 

כל אבחון כולל שיחה מקדימה עם ההורים והילד בה יוחלט על סוג האבחון הדרוש. לאחר מכן יוקדשו מספר מפגשים למבדקים השונים. לבסוף תתקיים שיחת משוב על מנת להסביר את ממצאי האבחון ולתת ההמלצות להמשך. לאחר מספר שבועות, תתקיים פגישת מעקב בקליניקה או בבית הספר בהתאם לצורך. 

4.png
5.png
3.png
6.png
bottom of page