top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תgillevigil

פ.ד. אוספנסקי – חיפוש אחר המופלא


 

"על מנת לראות את העתיד, יש תחילה לדעת את ההווה לכל פרטיו, ובאותה מידה יש לדעת את העבר. היום הוא מה שהינו, משום שהאתמול היה מה שהיה. ואם היום הוא כאתמול, יהיה המחר כמו היום. אם רצונכם שהמחר יהיה שונה, עליכם לעשות את היום לשונה. אם היום אינו אלא תוצאה של האתמול, לא יהיה המחר אלא תוצאה של היום באותו אופן בדיוק. ואם למד אדם לכל פרטיו מה קרה אתמול, שלשום, לפני שבוע, לפני שנה ולפני עשר שנים, ביכולתו לומר בלי לטעות מה יקרה ומה לא יקרה מחר."114 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page