top of page
טיפול ACT

ACT (טיפול בקבלה ומחויבות), הינה גישה טיפולית המבוססת על התפיסה שיש לגשת לכל רגש, תחושה ומחשבה בעיניים פקוחות, ומתוך נקודת מבט רכה ומקבלת. בעשותנו כך, נוכל לחוות את רגשותינו ודפוסי החשיבה שלנו באופן המדויק ביותר ולא נמנע מתחושות, מחשבות ורגשות שאנו תופסים כשליליים. גישה זו תעצים ותעמיק את החוויה האנושית שלנו, ותאפשר לנו לנקוט בהתנהגות גמישה ויעילה במצבי מצוקה.  

מטרת השיטה והקו המנחה שלה אינם ביצוע שינוי במחשבות וברגשות של האדם, אלא לימוד כיצד לקבל ולהכיל אותם בתוך המבנה הפסיכולוגי שלו. כלומר, במקום ללמוד "לגרש" או "למנוע" ממחשבות ורגשות מסוימים לחדור לתוך רצף החשיבה וההוויה, השיטה מלמדת את היכולת לפתח גמישות פסיכולוגית אשר תאפשר לאדם לקבל את המחשבות והרגשות הללו, כחלק מהחווייה האנושית.

 

על מנת שיוכל לעשות זאת, ה-ACT  מכוונת לשימת לב להווה, לרגע, תוך ראיה רחבה של הרגשות והמחשבות ובלי הצורך לגנות אותן ולהגן מפניהן. הגישה נחשבת כחלק מהגל השלישי של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) והיא מושפעת מתורות אקזיצטנציאליסטיות ובודהיסטיות. תורות אלו מכוונות אותנו לקבל את הפגיעות והכאב, ממש כמו את השמחה והרוגע,

כחלק מהחוויה האנושית השלמה.

 

על פי הגישה, מחשבות ורגשות קשים או לא נעימים אינם "טובים פחות" או "לא נכונים" לעומת רגשות ומחשבות נעימים. גם אלו וגם אלו הינם חלק ממורכבות האדם, ועלינו להתייחס אליהם בסקרנות, רגישות ועניין. השיטה למעשה יוצאת כנגד הרצון האנושי האוטומטי לשלוט על רגשותינו ומחשבותינו, ומציעה להשקיע את המאמץ המנטלי בקבלתם, ולא בניסיון (כושל) לשלוט עליהן. על פי שיטה זו, תחושות של חרדה, עצב, תסכול וקנאה הינן "מתנות" לחיים, ממש כמו שמחה, התלהבות ורוגע. מאבק בתחושות אלו יוסיף לתסכול ולסבל וימנע מאיתנו ללמוד מרגשותינו ולהוסיף אותן לחווית החיים השלמה.

קבלה של תחושות קשות כמובן לא יעלים אותן, אבל ימנע מהן להיות אלו המובילים את מסלול חיינו. במקומן, נוכל לנסח ערכים אשר משקפים את התפיסות שלנו לגבי החיים ואת האופן בו אנו רוצים לחיות. כך, רגשות חיובים או שליליים, תחושות נעימות או לא נעימות, יהווה כולן חלק מהדרך אל עבר מימוש הערכים שלנו, ולא "זירת קרב" שבה אנו צריכים לנצח. בטיפול ACT, המטפל והמטופל הינם שותפים לחיפוש הערכים בחיי המטופל.

 

ערכים אלו, כמו מגדלור בחשכה, יהווה את העקרונות הבסיסיים לפעולה, את הכיוון הנכון להגיב ולפעול ממנו, וישקפו את החוזקות, האמונות והמידות של המטופל. בניגוד למטרות, שהשגתן או הכישלון בהשגת יוביל לשוטטות קבועה בתחושות של סיפוק ותסכול, ערכים יהווה שער לחיים שמונעים מההווה, מהרגע, ומאפשרים לנו להתקרב לחיים שאנו רוצים לחיות.

bottom of page