top of page

הדרכות הורים

בהדרכת הורים מטפלים בקשר שבין ההורה לילד דרך הבנת הקשיים היחודיים שמאפיינים קשר זה. כיוון שתהליכי התפתחות בילדות מובילים לשינויים רבים בפרקי זמן קצרים, יש חשיבות גדולה לגמישות הורית ולנכונות לנסות גישות חדשות. התפתחות משותפת של הקשר בין ההורה לילד הינה הבסיס להתמודדות עם קשיי גדילה והתפתחות נורמטיביים. הדרכה הורית מתקיימת בדרך כלל בנוכחות שני ההורים ללא הילד, כאשר המטרה הינה לצייד את ההורים בכלים ותובנות לגבי הגורמים לקושי שנוצר בקשר עם הילד. הדרכות הורים יכולות להתקיים ללא טיפול פרטני בילד או במקביל לטיפול בילד, בהיקף ותדירות משתנים.

bottom of page